Facebook Instagram Youtube Linkedin
Dofinansowanie

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

O dofinansowanie w ramach tego programu mogą ubiegać się 3 grupy beneficjentów:

 •  Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania. Są to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł, w tym przypadku w zależności od wybranej opcji dotacji, możliwe jest pozyskanie dofinansowania (dla przedsięwzięcia nieobejmującego kompleksowej termomodernicazji) do maksymalnej kwoty 35 000 zł (lub 41 000 zł jeżeli wniosek będzie również uwzględniał instalację fotowoltaiczną).

 •  Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Są to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

W tym przypadku w zależności od wybranej opcji dotacji, możliwe jest pozyskanie dofinansowania (dla przedsięwzięcia nieobejmującego kompleksowej termomodernizacji) do maksymalnej kwoty 50 000 zł (lub 59 000 zł jeżeli wniosek będzie również uwzględniał instalację fotowoltaiczną).

 • Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania. Są to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Terminy realizacji programu Czyste Powietrze i ubiegania się o dotację:

 • Realizacja programu: lata 2018-2029
 • Podpisywanie umów do 31.12.2027 r.
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.06.2029 r.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dotacji z programu Czyste Powietrze oraz zasad i warunków jej przydzielania dostępne są na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Jak skorzystać z programu Czyste Powietrze?

Chciałbyś uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Czyste Powietrze? Nie wiesz, jakie warunki termomodernizacji należy spełnić, aby ubiegać się o dotację? Skontaktuj się z naszymi doradcami w ERGOS. Nasi specjaliści pomogą Ci wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie oraz zadbają o wszystkie niezbędne formalności. Odpowiedzą również na wszystkie Twoje pytania i dowiesz się, na jaką kwotę dotacji możesz liczyć. Zapraszamy do kontaktu!

Wróć do indeksu wpisów
×
Zadzwoń do nas
510 230 510

lub zostaw swój numer telefonu i umów się na bezpłatną konsultację!

Wysyłając zapytanie wyrażasz zgodę na na otrzymanie oferty. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności
×
Zamów bezpłatny audyt