Rozliczenie fotowoltaiki z zakładem energetycznym w 2022.

Fotowoltaika staje się coraz popularniejsza w Polsce i na świecie, przez co zasada jej działania nie jest już taką zagadką dla wielu ludzi. O produkcji czystej energii z OZE wiemy coraz więcej, ale wciąż nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak przekłada się to na nasze niższe rachunki. Polskie ustawodawstwo przewiduje dla prosumentów system upustów, który pozwala przesyłać nadmiarową ilość energii elektrycznej do sieci, a następnie odebrać ją zimą lub w nocy. Jak w tym przypadku wygląda system rozliczeń z zakładem energetycznym za fotowoltaikę?

Kto może skorzystać z systemu upustów i kim jest prosument?

Nie każda osoba inwestująca w instalację fotowoltaiczną z automatu staje się prosumentem. Taki przymiot przysługuje osobom prywatnym lub przedsiębiorcom, którzy zdecydują się zamontować instalację o mocy do 50 kWp. To właśnie te podmioty mogą skorzystać z systemu upustów przeznaczonych dla prosumentów, którymi określane są bezgotówkowe rozliczenia energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne i pobranej z zakładu energetycznego. Aby zostać jednocześnie producentem i konsumentem energii, należy podpisać z zakładem energetyki umowę o świadczenie usług dystrybucji oraz sprzedaży prądu. System opustów mogą wykorzystać spółdzielnie mieszkaniowe, a także jednostki samorządu terytorialnego i związki wyznaniowe.

Więcej o tym, kim jest prosument opisujemy w artykule https://ergos.pl/baza-wiedzy/kto-to-jest-prosument/

Zasady rozliczania energii z fotowoltaiki od 1 kwietnia 2022

Każdy, kto interesuje się fotowoltaiką wie o zmianach w regulacjach prawnych, jakie zostały przeforsowane pod koniec 2021 roku. Wielu inwestorów czekała rewolucja, ponieważ nowy system upustów od 1 kwietnia 2022 r został zastąpiony przez net-billing. Jest to system prosumencki, w którym energia przesyłana do sieci jest rozliczana w stosunku wartościowym, a nie ilościowym. Nowy system rozliczeń będzie obowiązywał inwestorów przez 15 lat, ale tylko tych, którzy złożą wniosek o podłączenie do sieci po wspomnianej wyżej dacie lub tych, którzy złożą wniosek o przeniesienie do nowego systemu rozliczeń energii z fotowoltaiki. Główne założenia nowych rozliczeń prosumentów obejmują:

  • nadwyżki energii z instalacji PV będą rozliczane wg średniej miesięcznej ceny z Rynku Dnia Następnego,
  • wyliczona na tej zasadzie wartość będzie odkładana na specjalnym koncie prosumenckim, a środki przeznaczane będą na obniżenie wartości energii pobranej z sieci,
  • energia pobrana z sieci będzie wyceniana po określonej w umowie ze sprzedawcą stawce,
  • depozyt prosumencki będzie możliwy do wykorzystania przez 12 miesięcy, a część nadwyżek niewykorzystanych po tym okresie będzie mogła zostać zwrócona do prosumentowi,
  • energia wytworzona przez mikroinstalacje prosumenckie jest zwolniona z podatku,
  • istnieje ryzyko pojawienia się ujemnych cen w związku z korelacją z wartości energii z ceną na giełdzie.

Pomagamy w uzyskaniu dotacji na instalacje fotowoltaiczne – https://ergos.pl/dotacje/

Fotowoltaika a okres rozliczeniowy ZE

Jedną z kwestii, która budzi sporo wątpliwości w przypadku fotowoltaiki jest okres rozliczeniowy, czyli czas między odczytami z licznika. Sprzedawcy mają w swoich umowach zwykle jedno-, dwu-, cztero-, sześcio- lub dwunastomiesięczne okresy rozliczeniowe. Krótki okres rozliczania fotowoltaiki nie sprawia jednak, że ma się mniej czasu na wykorzystanie wyprodukowanej nadwyżki. Bez względu na częstotliwość rozliczenia i ilość wyprodukowanej energii, można ją wykorzystać w ciągu 12 miesięcy. Co istotne, dla umowy kompleksowej z zakładem energetycznym, która podpisywana jest po założeniu paneli fotowoltaicznych, obowiązuje taki sam okres rozliczeniowy, jak w przypadku poprzedniej umowy. Jeśli więc inwestor rozliczał się zakładem energetycznym co dwa miesiące i nie zgłosił chęci zmiany tego trybu, to po rozpoczęciu produkcji z PV, nadal będzie mógł rozliczać się w ten sam sposób. Oczywiście, podczas podpisywania umowy kompleksowej można dokonać zmiany okresu rozliczenia z produkcji energii.

Panele fotowoltaiczne rozliczenie

Rozliczenie roczne czy półroczne za fotowoltaikę z zakładem energetycznym?

Osoby, które chcą zainwestować w prąd z fotowoltaiki, a więc zdecydować się na montaż mikroinstalacji PV, zastanawiają się także nad tym, jaki okres rozliczeniowy będzie najbardziej opłacalny. W przypadku instalacji fotowoltaicznej najlepszą opcją jest okres roczny lub ewentualnie półroczny. Warto zdać sobie sprawę z tego, że okres rozliczeniowy może wiązać się z wyższą opłatą abonamentową, ponieważ częstsze odczyty z licznika będą przekładać się na wyższą opłatę stałą. Ponadto roczny okres rozliczeniowy będzie także w lepszym stopniu korespondował ze specyfiką pracy fotowoltaiki. Wydajność instalacji PV w ciągu roku jest różna, gdyż ulega wahaniom. Latem ilość wyprodukowanej energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej będzie zdecydowanie większa, niż w przypadku okresu zimowego. Roczny okres rozliczeniowy pozwoli także łatwiej odnaleźć się w podsumowaniach przesyłanych z zakładu energetycznego.

W Ergos służymy fachowym doradztwem przy wyborze optymalnego rozwiązania, które efektywnie zmniejszy koszty energii elektrycznej w Twoim gospodarstwie domowym. Zrealizowaliśmy już wiele projektów, które pozwoliły zaoszczędzić naszym Klientom pieniądze, dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Zapraszamy do kontaktu!