Instalacje fotowoltaiczne dla rolników – czy to się opłaca?

Posiadasz gospodarstwo rolne i zastanawiasz się, czy fotowoltaika się opłaca? Mamy prostą odpowiedź: instalacje fotowoltaiczne dla rolników to zawsze czysty zysk! Każdy rolnik wie, że pewne są tylko dwie rzeczy: podatki i to, że świeci słońce. Ale czy wie równie dobrze, że może wykorzystać energię ze słońca i przy okazji uniknąć niektórych podatków? W tym tekście wyjaśnimy, dlaczego warto zainwestować w instalacje fotowoltaiczne w swoim gospodarstwie. W kilku punktach wyjaśniamy też, dlaczego brak fotowoltaiki to strata pieniędzy!

Instalacje fotowoltaiczne dla rolników w walce z sezonowością

Sezonowe zyski

Na początku warto sobie uzmysłowić jak dużo energii zużywa przeciętne gospodarstwo rolne. To są realne koszty, z którymi każdy musi się liczyć. Jednak rolnictwo jest wyjątkową gałęzią gospodarki, którą cechuje sezonowość. Oczywiście zarówno koszty, jak i dochody są uzależnione od wielkości i rodzaju prowadzonego gospodarstwa, jednak można powiedzieć, że najlepszy okres dla rolnictwa to czas plonów.

Rachunki przez cały rok!

Niestety, nie można tego powiedzieć o strukturze wydatków. Raty leasingów oraz rachunki eksploatacyjne są stałe przez cały rok. Dokładnie tak samo jest z zapotrzebowaniem energetycznym, które zgodnie ze statystykami nie zmienia się znacznie w ciągu roku. Wyjątkami są tu suszarnie i chłodnie, w których zapotrzebowanie energetyczne znacząco rośnie w okresie wczesnojesiennym. Jednak różnego rodzaju pompy, instalacje transmisyjne i grzewcze, a także zwykłe oświetlenie składa się na wysokie koszty stałe. Instalacje fotowoltaiczne powalają rolnikom na obniżanie kosztów. Co najlepsze, umożliwiają to przez cały rok! A co może jeszcze ważniejsze, pozwalają także na magazynowanie energii na czas większego zużycia i nie wymagają obsługi.

Instalacje fotowoltaiczne dla rolników to pomoc w obniżeniu kosztów - wysokie zużycie energii to problem zwłaszcza w sadownictwie

Instalacje fotowoltaiczne dla rolników to pomoc w obniżeniu kosztów – wysokie zużycie energii to problem zwłaszcza w sadownictwie

Mądry gospodarz wykorzysta wszystko

Nieużytki zamienione w farmy fotowoltaiczne

Częstym problemem są nieużytki, z którymi nie do końca wiadomo, co zrobić. Często tuż obok budynków gospodarczych czy pól uprawnych znajdują się przestrzenie, których z różnych powodów nie można wykorzystać w uprawie. Tymczasem nawet małe połacie ziemi pozwalają na postawienie instalacji fotowoltaicznej, która obniży koszty obsługi sąsiadujących pól lub zabudowań.

A co jeśli nie ma nieużytków?

Instalacje fotowoltaiczne na dachach zabudowań gospodarczych

Im większa powierzchnia zabudowań gospodarczych, tym większe są koszty ich utrzymania. Jednak w parze z wielkością zabudowy idą powierzchnie dachowe, które w zupełności wystarczają na pokrycie zapotrzebowania więcej niż jednego budynku!

Niemal każdy dach da się zamienić w małą elektrownię! Jest to świetny sposób nie tylko na obniżenie rachunków, ale także na zagospodarowanie pustych powierzchni bez utraty cennych gruntów.

instalacje fotowoltaiczne dla rolników umieszcza się często na dachach budynków gospodarczych

Instalacje fotowoltaiczne dla rolników umieszcza się często na dachach budynków gospodarczych

Dotacje na fotowoltaikę dla rolników

Dodatkowe fundusze krajowe i europejskie

Ważnym elementem każdej inwestycji jest jej finansowanie. Obecnie jest kilka funduszy w ramach programów modernizacji energetycznej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co ważne, co pewien czas ruszają projekty lokalne, już na szczeblu gmin i powiatów. Oferta w tym zakresie jest duża zarówno dla dużych, jak i małych producentów rolnych.

A co jeśli trzeba sfinansować instalację z własnej kieszeni?

Łatwe finansowanie i dodatkowe ulgi podatkowe

Finansując instalację samodzielnie można posługiwać się kredytem na preferencyjnych warunkach, którego koszt uwzględniamy w kalkulacjach zwrotu inwestycji. Jednak nawet wtedy można uzyskać wymierne korzyści finansowe w postaci ulg podatkowych. Np. obniżenie lub zwolnienie z podatku rolnego na 15 lat!

Co ciekawe, istnieje rozróżnienie w opodatkowaniu i ulgach na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, a także na instalacje dla zwykłego Kowalskiego i dla Kowalskich prowadzących działalność gospodarczą, w tym gospodarstwa rolne. Zmiennych jest dużo, ale nasi doradcy pomagają wybrać najkorzystniejszą ścieżkę 🙂

Instalacja fotowoltaiczna to dodatkowe korzyści dla rolników

Łatwiej o fundusze

Z pewnością nie bez znaczenia jest fakt, że w przypadku wielu programów istnieje możliwość podniesienia sobie punktacji. Wiele programów, chociażby z wspomnianego PROW uwzględnia poczynione inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Farma fotowoltaiczna na belgijskiej farmie. Tak wygląda nowoczesne rolnictwo UE

Farma fotowoltaiczna na belgijskiej farmie. Tak wygląda nowoczesne rolnictwo UE, fot: Antalexion

Ekologia i turystyka

Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolnym są z pewnością mocnym atutem gospodarstw ekologicznych. Szczególnie istotne jest to z punktu widzenia gospodarstw z ofertą agroturystyczną. W obu przypadkach to realne podniesienie standardów, a także mocny element w działaniach marketingowych, który z pewnością pomoże wzbudzić zaufanie i pozyskać świadomych ekologicznie klientów.

Nowoczesne gospodarstwo rolne

Obniżenie kosztów energii elektrycznej to także możliwość wymiany części instalacji na nowocześniejsze. Już samo zasilanie elektryczne zamiast paliwem stałym lub silnikami spalinowymi zazwyczaj oznacza obniżenie kosztów paliwa i eksploatacji. Jednak przy wysokich kosztach energii elektrycznej wielu rolników nie mogło zdecydować się na wymianę starych urządzeń na nowe, ponieważ koszt instalacji przerósłby oszczędności. W przypadku dodatkowej inwestycji w fotowoltaikę sytuacja radykalnie się odwraca na korzyść rolnika. Co więcej, nowoczesne instalacje to w wielu przypadkach automatyzacja i obniżenie kosztów pracowniczych. To element, który warto podkreślić zwłaszcza teraz, gdy trudno o ręce do pracy.

Uprawianie energii? Rolnikom łatwiej zrozumieć farmy fotowoltaiczne

Z doświadczenia wiemy, że idea instalacji fotowoltaicznych i farm słonecznych jest bliska sercu rolnictwa:

 • pozyskać energię ze słońca w okresie wzrostu roślin,
 • zebrać ją i zmagazynować,
 • cieszyć się owocami pracy przez cały rok.

Nic więc dziwnego, że wielu rolników decyduje się na budowę dużych instalacji i farm fotowoltaicznych. To już nie tylko metoda oszczędzania, ale droga do bycia producentem energii.

Z pewnością pomaga w tym fakt, że farmy fotowoltaiczne wymagają wyjątkowo mało uwagi, więc nie da się porównać nakładu pracy przy nich do uprawy roli. Co więcej, na energię zawsze jest i będzie popyt, a państwo jest wyjątkowo pewnym kupcem energii.

ERGOS - panele słoneczne na farmie fotowoltaicznej - ogniwa polikrystaliczne paneli I generacji są koloru niebieskiego

Panele słoneczne na farmie fotowoltaicznej – ogniwa polikrystaliczne paneli I generacji są koloru niebieskiego

Fotowoltaika dla rolnictwa – ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Kogo obejmuje ulga w podatku rolnym? Zapisy na ten temat znalazły się w ustawie o podatku rolnym w art. 13. Zgodnie z przepisami, rolnicy, którzy poniosą koszty związane z budową “urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)” mają możliwość skorzystania z tak zwanej ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Przewidziana ona jest dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych, będących płatnikami podatku rolnego, które zgodnie z brzmieniem ustawy są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto minimalna wymagana powierzchnia to 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy. Warto także podkreślić, że ulga na podatek rolny nie przysługuje rolnikom, którzy sfinansowali wydatki z jakichkolwiek środków publicznych, czyli pożyczek, kredytów lub dotacji.

 

Z ulgi w podatku rolnym z tytułu poniesionych kosztów kwalifikowanych na rzecz montażu instalacji PV, rolnicy mogą odliczyć 25% z udokumentowanych wydatków. Odliczeń można dokonywać co roku, aż do wykorzystania przysługującej inwestorowi kwoty, ale nie dłużej niż przez okres 15 lat od zakończenia inwestycji. Stosowny wniosek o udzielenie ulgi na fotowoltaikę lub inne źródła OZE znaleźć można w siedzibie, lub na stronie internetowej właściwego urzędu. Do wniosku konieczne jest dołączenie:

 • zestawienia poniesionych wydatków;
 • dokumentów potwierdzających wysokość poczynionych nakładów inwestycyjnych – czyli np. oryginałów faktur VAT, rachunków etc;
 • formularza informacyjnego niezbędnego przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • ewentualnie – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych

Rolnik w odpowiedzi od wójta gminy lub burmistrza miasta powinien otrzymać decyzję dotyczącą udzielenia ulgi. Jej wysokość jest odliczana z podatku z urzędu w ramach decyzji określającej wysokość podatku VAT. Rolnicy, którzy zobowiązani są do składania deklaracji, odliczają kwotę ulgi zgodnie z wysokością określoną w otrzymanej decyzji.

Panele fotowoltaiczne dla rolników – prosument

Rolnicy, którzy decydują się na montaż instalacji PV o mocy nie większej niż 50 kW stają się automatycznie prosumentami, jeśli mikroinstalacja będzie połączona z siecią energetyczną. Wówczas mają możliwość przesłania nadwyżki energii elektrycznej do zakładu energetycznego i odebrać go w odpowiednim stosunku, który wynosi:

 • 0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW,
 • 0,7 dla instalacji powyżej 10 KW.

Część rolników decyduje się jednak na inwestycję w instalację fotowoltaiczną off-grid, a więc taką, która magazynuje energię w specjalnych akumulatorach. Takie systemy PV świetnie sprawdzają się na terenach, w których często pojawiają się przerwy w dostawie prądu. W tym przypadku rolnicy mogą skorzystać z energii, którą gromadzą we własnym zakresie, co umożliwia nieprzerwaną pracę chłodni i wszystkich innych urządzeń. Fotowoltaika to dla rolników opłacalne rozwiązanie, ponieważ w ten sposób gospodarstwa rolne stają się niezależne energetycznie, a w szczególności te, które mają duże zapotrzebowanie na prąd. Biorąc pod uwagę liczne dotacje dla rolników i odliczenia, koszt inwestycji może zwrócić się już po kilku latach, a przez następne zarabiać na potrzeby gospodarzy.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat instalacji fotowoltaicznych dla rolników?

Skontaktuj się z nami lub zostaw nam do siebie kontakt. Oddzwonimy i pomożemy:

 • poznać możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznej dla rolników,
 • poznać możliwości uzyskania ulg i odliczeń,
 • sprawdzić opłacalność inwestycji,
 • dokonać pomiarów i obliczeń mocy oraz opłacalności,
 • dobrać rodzaj paneli słonecznych i technologię falowników,
 • sporządzić dokumenty.

Po rozmowie z nami będziesz bogatszy o wiedzę i…darmową energię 😉

Czy to się opłaca?

Zapraszamy też do innego naszego tekstu, w którym wyliczamy dokładnie czy i kiedy fotowoltaika się opłaca 🙂