Menu
photophoto

Kilka zdań o projekcie

Ergos stanowi próbę odpowiedzi na potrzebę projektowania uwzględniającą tendencje: starzenia się społeczeństwa, coraz większego „utechnicznienia” otoczenia człowieka, rozwarstwienia społeczeństwa pod kątem zdolności wykorzystywania różnorodnych środków technicznych. Ergos przedstawia koncepcje projektowania ergonomicznego dla starzejącego się społeczeństwa, wskazując na metody, które mogą być pomocne w aktywizacji (pod różnym kątem) osób o ograniczonej sprawności. Projekt Ergos powstał w ramach Grantu 503222/11/141/ DSMK/0543 Rozwijanie metod ergonomicznego projektowania urządzeń technicznych aktywizujących osoby o zmniejszonej sprawności.

Ergos to przede wszystkim

  • checkNowe podejście w projektowaniu
  • checkRozwój metod wspomagających ergonomiczne projektowanie
  • checkWiększy poziom empatii wobec potrzeb osób starszych.
butlewski
Marcin Butlewski

Rozwijanie metod ergonomicznego projektowania urządzeń technicznych aktywizujących osoby o zmniejszonej sprawności.